Zaalplan

Naar je plaats in de Lotto Arena

De Lotto Arena is opgedeeld in verschillende kleurzones. Controleer de kleur die op jouw ticket vermeld staat. In de toegangsfoyer van de Lotto Arena zie je een kleurenbewegwijzering naar jouw plaatsen in de zaal. Er staan ook overal medewerkers om je naar je plaatsen te begeleiden.

Hou je ticket bij de hand, zodat de controle en het binnengaan in de zaal vlot verlopen.

Opgelet! Het zaalplan geeft enkel en alleen de kleurzones weer waarin de plaatsen gesitueerd zijn. Dit plan heeft niets te maken met de verschillende prijscategorieën die bij een evenement van toepassing zijn. In de Lotto Arena zijn verschillende zaalopstellingen mogelijk. Elke organisator beslist zelf aan welke plaatsen hij welke prijs toekent.